Yargı, Eymir-Mogan göl ekosistemine zarar verecek imar planını iptal etti

Gölbaşı Kızılcaşar’da, Eymir-Mogan’a dair plan değişikliği mahkemeden döndü. Mahkeme kararında, büyük nüfus artışı öngören imar planının Mogan ve Eymir göllerinin ekosistemini yok edeceği vurgulandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar mevkiinde yüksek yoğunluklu yapılaşma öngören 2017 tarihli Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Mahkeme, planın bölgedeki göl ekosistemini yok edeceğini kaydetti.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, meslek odalarının açtığı davada, Gölbaşı Kızılcaşar’daki plan değişikliğine dair istinaf başvurusunu kabul ederek, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nce verilen 11/04/2019 günlü, E:2017/2490, K:2019/742 sayılı kararını kaldırdı. Mahkeme, 12.05.2017 tarih ve 1014 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararını iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu plan değişikliğine dair alan, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi ile bütünleşik Mogan-Eymir Sistemi Havzası sınırı içindedir. Ekolojik olarak hassas bir alana yüksek yoğunluklu yapılaşma getirilmektedir. Rant odaklı politikalar nedeniyle doğal varlıklarımızı bir bir kaybetmekteyiz. Mücadeleyi bırakmadık ve sonunda plan değişikliği istinaf aşamasında iptal edildi. Bu karar kamu yararı adına sevindiricidir” dedi.

MAHKEME: ALAN HASSAS, YÜKSEK NÜFUS YOĞUNLUĞU ÖNGÖRÜYOR, EKOSİSTEMİ BOZAR

Mahkeme gerekçesinde plan değişikliğinin hukuka aykırı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Çok büyük bir öneme sahip Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne bitişik konumda ve her ne kadar Belediye Meclis kararı ile plan paftasından sınırlarının kaldırıldığı belirtilse de, Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi ile bütünleşik Mogan-Eymir Sistemi Havzası sınırı içinde bulunması, ekolojik olarak hassas bir alanda yapılan ve bu denli yüksek bir yapılaşma öngörüsü içeren planlama çalışmaları sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından veri, görüş ve önerilerin alınması ve buna göre analiz, etüt, araştırma ve çalışmaların yapılması gerekmekte iken bölgenin hassas özelliği gözetilmeden yapılan nüfus atamasının ve yoğun yapılaşmanın, ekolojik yönden su rejimine, göllere, akarsu ve derelere, sulak ve aküfer alanlara ve hava koridoruna etkisine dair ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaksızın planlamanın yapılması sebebiyle, planlama kararının bu yönüyle şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir