Yargı, Başkent’teki orman alanlarının yapılaşmasına izin vermedi

Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davalar sonucunda, Keçiören, Pursaklar, ve Kırkkonaklar’daki orman alanlarının eğitim alanı kisvesi adı altında yapılaşmasına izin vermedi. Mahkemeler, orman alanları için hazırlanan plan değişikliklerini iptal etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin orman alanları ile doğal ve kültürel değerlerinin korunmasında verdiği hukuk mücadelesi orman alanlarıyla ilgili alınan yeni kararlarla yeni bir evreye girdi. Oda’nın Keçiören, Pursaklar ve Kırkkonaklar’daki orman alanlarının “eğitim alanı” adı altında yapılaşmasına izin veren plan değişikliklerini taşıdığı mahkemeler, planları iptal etti. Mahkemeler, plan değişiklikleri kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve imar mevzuatına aykırı olduğuna hükmetti.

CANDAN KARAKUŞ: YARGI ORMAN ALANLARINA DOKUNMAYIN DEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Hukuk mücadelemiz meyve vermeye devam ediyor. Haklılığımız, orman alanlarına ilişkin kamu yararını gözeten iptal kararlarıyla bir kez daha tescillenmiş oldu. Yargı bu kararlarla, ‘Başkent’in orman alanlarına dokunmayın, orman alanları yapılaşmaya konu edilemez’ demiştir” diye konuştu.

Candan, yargı kararlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Ankara 11.İdare Mahkemesi, Keçiören Ovacık Mahallesi’ndeki orman alanını yapılaşmaya açan, 969 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğini onaylayan 16.03.2018 tarih ve 495 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı’nın, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu belirterek dava konusu işlemi iptal etti. Ankara 3. İdare Mahkemesi ise, Pursaklar ve Kırkkonaklar’da orman alanlarını eğitim alanına dönüştürerek yapılaşmaya açan plan değişikliklerini iptal etti. Ankara 3. İdare Mahkemesi, Pursaklar İlçesi 1158 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2016 tarih ve 509 sayılı kararında imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, genel planlama esasları ve kamu yararı olmadığını belirterek, dava konusu işlemi iptal etti.”

“ORMAN VARLIĞI FAKİR İKEN MEVCUT OLANLARI DA YOK EDİLİYOR”

Mahkemenin Pursaklar ve Kırkkonaklar kararlarında da bilirkişi raporlarına atıfta bulunduğunu hatırlatan Candan, “Mahkeme iptal gerekçelerinde yer alan ‘Dava konusu planlarda teknik sorunlar yanında asıl önemli ve temel olarak planlama disipline aykırı olan orman alanlarının kamu yararı gerekçesi ile yok edilmesidir. Dava konusu alan, ağaçlandırılarak elde edilmiş bir alandır. Mevcut ağaçların bugünkü yüksekliklere gelmesi en az 10 yılda olabilmektedir. Ankara gibi İç Anadolu kentlerinin ağaç ve dolayısıyla orman varlığı fakir iken mevcut olanların yok edilmesi tüm diğer pozitif bilimlere de aykırıdır. Eğitim tesisi veya diğer bir kamusal yapının orman alanları karsısında daha fazla sağlayacağı kamu yararı bulunmamaktadır’’ ifadeleriyle adeta ders vermiştir” ifadelerini kullandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir