Siyahın siyahı

Üstünlük duygusu insanın tarihi ile yaşıt. Derisinin rengini, mal varlığını ya da soyunu vesile ederek üstünlük taslamak her devirde her toplumda oldu. Kendilerine homojen bir yaşam alanı kuranlar, dışarıdan gelenleri ya da farklı olanları huzurları için tehlike ve tehdit olarak görüyor, ötekileştiriyor.

Saygı görme, sevilme isteği insan doğasının bir gereğiyken kendi soyuna, deri rengine ya da ırkına tapma derecesine vardırıldığında toplum sözleşmesini yontan bir nalıncı keserine dönüşüyor. Bir arada yaşama kültürünü ezdikçe eziyor ve nefessiz bırakıyor.

Amerika’da siyahlara uygulanan ayrımcılık yeni değil. Amerikan toplumu, siyahları tarlalarda, çiftliklerde ya da malikanelerinde köle olarak çalıştırmak için ülkelerine getirdi. Hem siyahların hem de bilinçli beyazların mücadeleleriyle aşama aşama bu ayrımcılık eritildi. Adım adım hak ve özgürlüklerini kazandılar. Eşit bireyler olma yolunda önemli mesafe aldılar. Beyazlarla aynı otobüslere alınmazken Amerikan başkanı çıkardılar. Buna rağmen ırkçılık sorunlarını tamamen aşamadılar. Hapishaneleri dolduranların çoğu siyah. Polisin siyahlara tavrı daha sert.

Elbette ayrımcılık Amerika’ya has bir sorun değil. Ülkemizde Kürtlere, Alevilere, Müslüman olmayanlara, askerlik yapmak istemeyenlere, dönem dönem Kemalist olmayanlara, dindar Sünnilere baskı ve sindirme politikası uygulandı ve devam ediyor. Demokratik talepleri önce görmezden gelindi. Talepler daha yüksek sesle dile getirildiğinde ise yıldırma, ezme ve yok etmeye vardı bu politika.

Amerika’da siyahlara toplumun birçok kesimi destek verirken, Türkiye’de ezilen ezildiği ile kalıyor. Ezilenleri kimliğine bakmadan savunanların sayısı ülkemizde epey az. Bu da ezmek isteyenlerin işini kolaylaştırıyor. Başka ülkelerdeki ayrımcılıkları, zulümleri, polis şiddetini, otoriterliği yere yere bitiremeyenler, konu Türkiye olunca susmayı hatta pişkince üste çıkmayı tercih ediyor.

Huzurlu bir toplum olmanın yolu eşit haklara sahip olmaktan geçiyor. Bu eşitliği bozmaya kalkanlara hep beraber tepki göstermediğimiz sürece dönemin siyahı ve ezileni olacak. Huzur hep uzak kalacak. ankarayon@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir