Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeyle koronavirüsü tedavisi süreci acil hal kapmasına alındı. Koronavirüsü için özel hastanelerde tedavi görenler ücret ödemeyecek. Yeni düzenlemeyle “acil hal” şu şekilde tanımlandı: “Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”
Yapılan düzenlemeyle koronavirüsü tedavisi için kullanılan ilaçlar SGK ödeme listesine alındı.