Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) 16 daire başkanı ile destek hizmetleri başkanı, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle konulan geçici madde ile görevden alındı. Görevden almaların Mart ayında açıklanan işsizlik rakamları ile enflasyonun yükselişe geçtiği yönündeki TÜİK verileri olduğu tahmin ediliyor.

İşte 8 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme:

“Geçici Madde 1- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye İstatistik Kurumu Daire Başkanı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bunlar hakkında 3sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6’ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.”

Diğer taraftan, Başkanlıktaki 16 Daire Başkanı, 1 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, 1 Personel Dairesi Başkanı ve 1 Destek Hizmetleri Daire Başkanı olmak üzere toplam 19 kadro iptal edilirken, buna karşılık olarak 2 başkan yardımcısı, 25 İstatistik Daire Başkanı, 67 İstatistik Grup Başkanı olmak üzere 94 kişilik yeni yönetim kademesi oluşturuldu.

TÜİK’E GÖRE İŞSİZLİK VE ENFLASYON ARTMIŞTI

TÜİK, geçtiğimiz Mart ayında 2019 yılına ilişkin “iş gücü istatistikleri”ni açıklamıştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişi oluştu. Benzer şekilde Mart ayı enflasyon oranı da yüzde 0,5 yükselerek yıllık bazda yüzde 11,86 olmuştu.

EKİM AYINDA ENFLASYON YÜKSEK ÇIKINCA BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ekim 2019’da da 15 yılın rekorunu kıran eylül enflasyonunun açıklanmasının hemen ardından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevinden alınmıştı. Taştı’nın yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde birlikte çalıştığı Yinal Yağan getirilmişti. O dönem medyada sıkça yer alan kulis haberlerine göre, görev değişikliğinin nedeninin yüksek enflasyon olduğu belirtilmişti.