‘Devlete karşı suç’tan ceza alan sanatçıdan ödülü geri alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği’ni imzaladı. Yeni yönetmeliğe göre devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü geri alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik Cumhurbaşkanlığınca sanatçılara verilecek ödüllerle bunların esas ve usullerini kapsıyor. Yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Kurul, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili başkanlığında bu kurulun diğer üyelerinden oluşacak.

Kurul, Cumhuriyet Bayramı’ndan iki ay önce toplanarak bayram öncesi çalışmalarını tamamlayacak. Salt çoğunlukla toplanacak Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile karar alacak ve oylama gizli yapılacak. Kurul’un sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülecek.

AYNI KİŞİYE İKİ KEZ ÖDÜL VERİLMEYECEK 

Adaylar, Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlar arasından Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek.

Değerlendirme Kurulunca belirlenen değişik kültür ve sanat dalları arasından asgari 5 azami 9 aday Cumhurbaşkanının onayına sunularak ödülü almaya hak kazananlar belirlenecek. Ödül kazanamayan adaylar açıklanmayacak. Ödül, kişi veya kurumlara bir defaya mahsus olmak üzere verilecek ve daha önce ödül alanlar aday olarak gösterilemeyecek.

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK SUÇTAN HÜKÜM GİYENLERİN ÖDÜLÜ GERİ ALINACAK

Kişi veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından ödül olarak madalya ve berat verilecek. Ödül almaya hak kazananlar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında açıklanacak.

Ödüle layık görülen kişinin hayatta olmaması durumunda ödül, kanuni mirasçılarından birine verilecek. Ödül töreninin zamanı ve yeri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

vletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü ise Değerlendirme Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir