Selahattin Demirtaş’ın ‘ittifak modeli’ önerisi: Güçlü parlamenter sisteme dönüş, yeni anayasa, yargı bağımsızlığı ana ilke

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘demokrasi ittifakı’ adını verdiği bir ittifak modelini kamuoyuyla paylaştı. Toplumsal mutabakatla yapılmış yeni bir anayasa ve Güçlü Parlamenter Sisteme dönüşün ana ilke kabul edildiği modelde, yargı bağımsızlığının sağlanması, basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin sağlanması, atamalarda kayırmacılığa son verilmesi gibi öneriler mevcut. Demirtaş, “Evet iktidar kaybediyor ama muhalefet, emekçiler, bizler kazanabiliyor muyuz?” diyerek önerilerini sundu.

“İKTİDAR KAYBEDİYOR, PEKİ BİZ KAZANABİLİYOR MUYUZ?”

“Ülkemizin içinde bulunduğu ve giderek daha da saplandığı kötü durumdan çıkması için çeşitli yol ve yöntemler konuşuluyor, tartışılıyor. Ben de buna ilişkin görüşlerimi aktararak tartışmalara katkı sunmayı amaçlıyorum” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Öncelikle belirtmeliyim ki, iktidarın çok büyük yönetim hatalarına, kendisi ve yakın çevresi dışında hiçbir kesimi düşünmemesine ve ekonominin geldiği duruma rağmen iktidardan kendiliğinden gideceğini beklemek, zaten kaybediyor olduğunu düşünmek büyük bir yanlış olur. Evet, iktidar kaybediyor ama muhalefet, emekçiler, halk, bizler kazanabiliyor muyuz? İktidar kaybederken halkın kazanması için neler yapmalıyız?”

“SALT BİR SEÇİM İTTİFAKI DEĞİL”

Toplumu mevcut durumdan kurtarmak ve düze çıkarmak için geniş tabanlı bir demokrasi ittifakı kurulması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Demirtaş, “Bu demokrasi ittifakını salt bir seçim ittifakı olarak değerlendirmek doğru olmaz. Asıl amaç, toplumu temel demokrasi ilkeleri ve ortak bir gelecek fikriyatı etrafında bir araya getirmek olmalıdır. Bu toplumsal birlik oluştuktan sonra bunun seçim iş birliğine de katkı sunması elbette beklenir. İşin bu boyutu, daha ziyade seçim dönemine girildiğinde konuşulması gereken bir aşama” değerlendirmesinde bulundu.

 “HİÇBİR PARTİ DIŞLANMADAN BİR ARAYA GELİNMELİ”

‘Demokrasi için toplumsal birlik’ derken sadece siyasi partilerin yan yana gelmesini kast etmediğini vurgulayan Selahattin Demirtaş, “Tabii ki demokrasi ittifakının öncüsü siyasi partiler olmalı. Ancak sendikalardan meslek odalarına, kadın örgütlerinden ekoloji hareketlerine ve gençlere, odalardan derneklere ve vakıflara, sanatçılardan edebiyatçılara ve herhangi bir kuruluş bağı olmayan bireylere kadar bütün toplumsal kesimlere açık bir ittifak olmalı ve ittifakın temel ilkelerini kabul eden herkesi, her kesimi bünyesine katarak sürekli büyümelidir. Bunun için, öncelikle siyasi partilerin kendi aralarında görüşerek netleşmeleri gerekiyor. Hiçbir parti dışlanmadan bir araya gelinmeli. Bu siyasi partiler daha sonra, üzerinde uzlaşacakları temel ilkelerini, amaçlarını ve hedeflerini ortak bir deklarasyonla kamuoyuyla paylaşabilirler. Partiler, üzerinde uzlaşacakları noktaları kendileri belirleyecektir kuşkusuz. Bununla birlikte, kişisel görüşümü belirterek katkı sunmak isterim” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER  Babacan: Çete tipi faaliyetlerden temizlenme kararlılığımız güncelliğini koruyor

“SIRF AKP KARŞITLIĞI İÇİN DEĞİL…”

Siyasi partilerin yanısıra sivil toplum örgütleri ile bireylerin de ittifaka katılabileceğini Kaydeden Demirtaş, “Demokrasi ittifakının ilanından sonra bu ilkelere, amaçlara ve hedeflere inanan kim varsa bu ittifakı desteklediğini açıklayabilir. İlk etapta o veya bu nedenle demokrasi ittifakına katılmayan siyasi partiler de bunu yapabilir, sivil toplum örgütleri de bireyler de. Böylece bu ittifak giderek büyüyen, toplumsallaşan büyük bir ülke ittifakına dönüşür. Böyle bir ittifakı, sadece oy hesabıyla, sırf AKP karşıtlığı için değil, toplumun kendi geleceğini demokratik bir hatta bizzat oluşturması için çok önemli görüyorum. Toplum ve siyaset o kadar ağır hasarlar aldı ki, bu hasarların düzeltilmesi için bir liderin veya bir partinin kurtarıcı olarak çıkmasını beklemek yerine toplumsal bir iş birliğiyle demokrasi mücadelesi vermek daha doğrudur. Yani halkın bizzat kendisi demokrasi mücadelesini yürütür” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi ittifakının kurulması halinde iktidara gelebilecek güçlü bir seçeneğin ortaya çıkacağını savunan Demirtaş, “Şayet bu başarılırsa işte o zaman ortaya, iktidara gelebilecek güçlü bir seçenek çıkar. Bu sayede sadece siyasi partiler değil, sözünü ettiğim bu geniş katılımlı demokrasi ittifakı iktidara gelir. Böylece gerçek bir demokratik kültür de oluşur, halk kendi emeğiyle kurduğu demokrasiye çok daha fazla sahip çıkar ve sonuçta herkesin devlete olan aidiyet bağı da güçlenerek toplumsal birlik sağlanır” dedi.

Selahattin Demirtaş’ın önerdiği ittifak modeli “Temel İlkeler”, “Amaçlar” ve “Hedefler” olmak üzere üç ana başlık altında toplanıyor.

TEMEL İLKELER

1- Çağdaş bir anayasanın toplumsal sözleşme ruhuna uygun olarak yapılması.

2- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçilmesi.

3- Kaynağı ne olursa olsun her türlü şiddetin nihai olarak son erdirilmesi ve toplumsal barışımızın kalıcı olarak sağlanması için siyasi inisiyatif geliştirilmesi.

İLGİLİ HABER  Babacan: Çete tipi faaliyetlerden temizlenme kararlılığımız güncelliğini koruyor

4- Yargı bağımsızlığının sağlanması.

5- İsrafin, yolsuzluğun ve rüşvetin tümüyle önüne geçilmesi için etkin önlemler alınması

6- Adil bir vergi sisteminin getirilmesi.

7- Medya ve ifade özgürlüğü ile örgütlenme ve gösteri hakkının güvence altına alınması.

8- Kadın kimliğinin eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi.

9- Tüm kamu atamalarında kayırmacılığa ve partizanlığa son verilerek liyakatin esas alınması.

 

AMAÇLAR

 1- Derinleşen toplumsal kamplaşmanın önüne geçilerek Türkiye toplumunu oluşturan her inançtan, her kimlikten yurttaşımızı ortak bir demokratik gelecek hedefi etrafında birleştirmek, toplumsal birliği demokrasi ilkeleri çerçevesinde güçlendirmek ve kalıcı kılmak.

2- İçeriden çöküş yaşayan kurumları toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla demokratik çerçevede inşa etmek.

3- Tarihimizin en büyük ekonomik yıkımının önüne geçmek, üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi hayata geçirmek. Artan işsizliği ve yoksulluğu hızla ortadan kaldırmak.

4- İktidara geçenlerin ideolojisine göre değişmeyecek kurumsallaşmış, demokrasinin tüm ilkelerini eksiksiz uygulayan kamu yönetimi ve kamusal alan inşa etmek.

5- Diplomasideki militerleşmeye karşı diyaloğu, müzakereyi ekonomik ilişkileri ve yapıcı barışçıl politikaları esas alan dış siyaset çizgisini geliştirerek ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak.

 

HEDEFLER

1- Yukarıda belirtilen ilke ve amaçları benimseyen her siyasi oluşum, sivil toplum kuruluşu ve bireyle birlikte en geniş tabanlı demokrasi ittifakını kurmak.

2- Ortak bir demokrasi dili, kültürü ve savunusu geliştirmek.

3- Mevcut gidişatın yol açtığı tahribatı önleyebilmek için paneller, konferanslar, forumlar, mitingler, televizyon programları organize etmek, daha da önemlisi siyaseti toplumsallaştırarak bizzat halkı siyasetin öznesi yapmak.

4- Siyaset kurumuna ve siyasetçiye olan sarsılan güveni daha güçlü bir şekilde yeniden sağlamak.

5- Bütün bu süreçlerin sonunda demokratik bir cumhuriyet ve demokratik toplumun asgari koşullarını ve zeminini ortaya çıkarmak.

İLGİLİ HABER  Babacan: Çete tipi faaliyetlerden temizlenme kararlılığımız güncelliğini koruyor

6- Ülke yönetimini devralacak en geniş katılımlı ve temsil kabiliyeti en yüksek siyasi kadroları ortaya çıkarmak, bu süreci halkla birlikte ve şeffaf şekilde yürütmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir